Odkazy
Zajímavé odkazy související s knihovnami a čtenářstvím

Posláním obecně prospěšné společnosti  Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem rozvíjí jejich emocionálního zdraví, paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. 

ČTEnářův SYmpatický RÁdce je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Ať jste bloudící čtenář (prostě nevíte, co číst), znuděný čtenář (prostě jste už přečetli "vše") či přesvědčený nečtenář (prostě nečtete).   

Na webových stránkách kampaně Rosteme s knihou i v rámci jejích pořadů Vám chceme zprostředkovat inspirativní zkušenosti z celého světa, zajímavou formou zaujmout Vaše děti pro četbu knih, podnítit vznik čtenářských skupin, jež budou diskutovat o knihách a doporučovat je k přečtení ostatním. 

Šedesátka.cz je přátelský portál pro seniory, kteří chtějí se svými vrstevníky aktivně komunikovat, dělit se o své zážitky, radosti i starosti. Na našem portálu tvoříte obsah Vy sami. Můžete psát články, diskutovat nebo poprosit ostatní o radu. Šedesátka.cz je tu pro Vás. 

Proč se ptát zrovna knihovny? Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti. Služba odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek.   

Zřizovatelem Obecní knihovny v Dolních Domaslavicích je  Obec Dolní Domaslavice.

Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. je univerzální knihovna pro širokou veřejnost. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Chceme být místem, kde se lidé mohou setkávat a kam se rádi vrací. Městská knihovna Frýdek-Místek je pověřenou knihovnou, která zajišťuje regionální funkce a dodává výměnné soubory knih Obecní knihovně v Dolních Domaslavicích.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o. vytváří informační a znalostní zázemí k celoživotnímu vzdělávání občanů i k uspokojování kulturních potřeb obyvatel a návštěvníků kraje. Poskytuje informační zdroje k podpoře výzkumu, vývoje a ekonomických aktivit a pomáhá rozvoji více než čtyř set knihoven v kraji.  

Národní knihovna České republiky je centrální knihovna České republiky, která vykonává řídící funkce v systému českých státních veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální, uchovává i speciální sbírky a konzervační fond.